“งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” คำขวัญจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

#เชิญชวนนักศึกษาและประชาชนลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่

http://stopdrink.com/kaopansa/?fbclid=IwAR2Cr6GZVbs-1h6T_m3jP5FCmwNZhfnfTeY5pE9jbxhZ-l0cp3kbMeGh0rw