การแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ

เพื่อให้การแต่งกายของนักศึกษา เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การแต่งกาย จึงขอให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ปฏิบัติดังนี้

เครื่องแบบ และการแต่งกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

นักศึกษาชาย
1. กางเกงขายาวสีกรมท่า เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
2. เสื้อเชิ้ตสีขาว คอปก มีสาบ ผ่าตลอด เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลายแขนยาวไม่พับแขน ชายเสื้ออยู่ ในกางเกง
3. ผูกเน็คไท สีม่วงเข้ม (สีประจํามหาวิทยาลัย) และมีตราประจํามหาวิทยาลัย
4. เข็มขัดหนังสีดํา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน และมีตราประจํามหาวิทยาลัย
5. รองเท้าหนังสีดํา หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย
6. ถุงเท้าสีดํา หรือกรมท่า ไม่มีลวดลาย
7. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม ไม่ไว้หนวดเครา
8. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

นักศึกษาหญิง
1. กระโปรงสีกรมท่า เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย ทรงเอ หรือทรงอัดจีบ(pleat)ชายกระโปรงล่าง เสมอเท่ากัน ยาวคลุมเข่าแต่ไม่ยาวถึงข้อเท้า
2. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย คอปก มีสาบหน้า ผ่าตลอด ไม่มีสาบแขน สาบหลัง และเกล็ด ชายเสื้ออยู่ในกระโปรง ติดกระดุมเสื้อที่มีตราประจํามหาวิทยาลัย เข็มกลัดตราประจํา มหาวิทยาลัยที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายและเครื่องหมายที่มีตราประจํามหาวิทยาลัยที่สาบปกเสื้อด้านซ้าย
3. เข็มขัดหนังสีดํา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสี และมีตราประจํามหาวิทยาลัย
4. รองเท้าหุ้มส้น พื้นเรียบ ทรงสุภาพสีขาว ถุงเท้าสีขาว
5. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม
6. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

เครื่องแบบ และการแต่งกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5

นักศึกษาชาย
1. กางเกงขายาวสีกรมท่า สีดํา หรือสีน้ําเงิน เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
2. เสื้อเชิ้ตสีขาว คอปก มีสาบ ผ่าตลอด เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย แขนสั้น หรือ แขนยาวไม่พับ แขน ชายเสื้ออยู่ในกางเกง
3. ผูกเน็คไท สีม่วงเข้ม (สีประจํามหาวิทยาลัย) และมีตราประจํามหาวิทยาลัย
4. เข็มขัดหนังสีดํา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน และมีตราประจํามหาวิทยาลัย
5. รองเท้าหนังสีดํา หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย
6. ถุงเท้าสีดํา หรือกรมท่า ไม่มีลวดลาย
7. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม ไม่ไว้หนวดเครา
8. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

นักศึกษาหญิง
1. กระโปรงสีกรมท่า สีดํา หรือสีน้ําเงิน เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย ทรงเอ หรือทรงอัดจีบ (pleat) ชายกระโปรงล่างเสมอเท่ากัน ยาวคลุมเข่าแต่ไม่ยาวถึงข้อเท้า
2. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย คอปก มีสาบหน้าผ่าตลอด ไม่มีสาบแขน สาบ หลัง และเกล็ด ชายเสื้ออยู่ในกระโปรง ติดกระดุมเสื้อที่มีตราประจํามหาวิทยาลัย เข็มกลัดตราประจํา มหาวิทยาลัยที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย และเครื่องหมายที่มีตราประจํามหาวิทยาลัยที่สาบปกเสื้อด้านซ้าย
3. เข็มขัดหนังสีดํา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงินและมีตราประจํามหาวิทยาลัย
4. รองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น สีดํา ทรงสุภาพ
5. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม
6. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

เครื่องแบบในงานพระราชพิธี และพิธีต่าง ๆ

นักศึกษาชาย
1. กางเกงขายาวสีกรมท่า เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
2. เสื้อเชิ้ตสีขาว คอปก มีสาบ ผ่าตลอด เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย แขนยาวไม่พับแขน ชายเสื้ออยู่ ในกางเกง
3. ผูกเนคไท สีม่วงเข้ม (สีประจําสถาบัน) และมีตราประจํามหาวิทยาลัย
4. เข็มขัดหนังสีดํา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน และมีตราประจํามหาวิทยาลัย
5. รองเท้าหนังสีดํา หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย
6. ถุงเท้าสีดํา หรือกรมท่า ไม่มีลวดลาย
7. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม ไม่ไว้หนวดเครา
8. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

นักศึกษาหญิง
1. กระโปรงสีกรมท่า เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย ทรงเอ ชายกระโปรงล่างเสมอเท่ากัน ยาวคลุมเข่า แต่ไม่ยาวถึงข้อเท้า
2. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย คอปก มีสาบหน้าผ่าตลอด ไม่มีสาบแขน สาบหลัง และเกล็ด ชายเสื้ออยู่ในกระโปรง ติดกระดุมเสื้อและกระดุมคอที่มีตราประจํามหาวิทยาลัย และเข็มกลัดตราประจํามหาวิทยาลัยที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย
3. เข็มขัดหนังสีดํา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงินและมีตราประจํามหาวิทยาลัย
4. รองเท้าหนัง สีดํา ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย
5. ผมทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม
6. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552
(ดูรายละเอียดประกาศ ได้ที่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง เครื่องแบบ และการแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2552)