โครงการอบรมเตรียมความพร้อม (Up Skill Re Skill) เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ติวสุดปัง!! กลับมาอี

Read more

กองพัฒนานักศึกษา ตัวแทนอาจารย์ และบุคลากร 5 คณะ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม : ht

Read more

ผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 35

อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิ

Read more

ร่วมต้อนรับ พล.ต.วรวุฒิ แสงทอง รองผู้อำนวยการ ศปป.๑ กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมโครงการด้านความมั่นคง ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์

อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิ

Read more