เปิดสมุดบัญชี กยศ. ธนาคารกรุงไทยสาขาเพชรบูรณ์ ฟรี !!!

ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ . และ กรอ รายใหม่ และรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา *ที่เข้ารับการสัมภาษณ์แล้ว* ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ ทั้ง 5 คณะ ให้นักศึกษามาเปิดสมุดบัญชี กยศ. ธนาคารกรุงไทยสาขาเพชรบูรณ์

ได้ที่ ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น.

ให้นักศึกษาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ :
– ผู้กู้ยืม กยศ. ที่สัมภาษณ์แล้วเท่านั้น ใครอยากเปิดบัญชีใหม่ ก็เปิดได้เลย
– ใครใช้บัญชี กยศ. เดิมที่เป็นจังหวัดอื่น เมื่อกองทุนโอนเงินจะเสียค่าธรรมเนียมบริการโอนนะครับ แนะนำเปิดใหม่ ไม่เสียเงิน ฟรี

ข้อมูล : หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)