Author: admin

ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

โครงการอบรมเตรียมความพร้อม (Up Skill Re Skill) เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ติวสุดปัง!! กลับมาอี

Read More
กิจกรรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กองพัฒนานักศึกษา ตัวแทนอาจารย์ และบุคลากร 5 คณะ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม : ht

Read More
กิจกรรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

ผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 35

อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิ

Read More