ผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 35

อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิ

Read more

ร่วมต้อนรับ พล.ต.วรวุฒิ แสงทอง รองผู้อำนวยการ ศปป.๑ กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมโครงการด้านความมั่นคง ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์

อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิ

Read more