กิจกรรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กองพัฒนานักศึกษา ตัวแทนอาจารย์ และบุคลากร 5 คณะ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/dsd.pcru.news/posts/pfbid0jRk4N5d8h94fmTHEBbmnpSCEJySVEFfdYos4B2NKEvbZptBGSnwa3toujvEae6b9l