กิจกรรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมล่าสุด

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่ 1 สร้างวิศวกรสังคม” รุ่นที่ 1

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่ 1 สร้างวิศวกรสังคม” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23 – 24 มกราคม 2566 (คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองอธิการบดีฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ
ที่มา : เพจเฟชบุ๊ค กองพัฒนานักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์