การประชุมงานกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการไหว้ครูฯ

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา ได้จัดการประชุมงานกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการไหว้ครูฯ โครงการวิ่งอัญเชิญตราพระราชลัญจกรฯ และโครงการแข่งขัน E – sports โดยมี อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้