กิจกรรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาค ปกติ) เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง

***การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา(ชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับใส่ถ่ายภาพ กองพัฒนานักศึกษามีบริการให้ยืมในวันจัดโครงการฯ)

แหล่งที่มา : Facebookกองพัฒนานักศึกษา