กิจกรรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา(รหัส 62) ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาค กศ.ปช.) เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง

***การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา/ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว (ชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับใส่ถ่ายภาพ กองพัฒนานักศึกษามีบริการให้ยืมในวันจัดโครงการฯ)

แหล่งที่มา : Facebookกองพัฒนานักศึกษา