กิจกรรมนักศึกษาทุนนักศึกษาประชาสัมพันธ์ล่าสุด

นายดนัย มีเพชร นักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เดินทางไปรับมอบรางวัล กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

นายดนัย มีเพชร นักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เดินทางไปรับมอบรางวัล กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1-4 และเมื่อเข้าสู่กระบวนการสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษามีผลการเรียน ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ทางมูลนิธิจึงได้แจ้งให้นักศึกษา เข้ารับรางวัลในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่าน

ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/dsd.pcru.news