กิจกรรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์ล่าสุด

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 12 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในโครงการดังกล่าว และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565