กิจกรรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์ล่าสุด

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในโครงการดังกล่าว และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

https://www.facebook.com/dsd.pcru.news/posts/pfbid0FbVi5PhMGsztcWx7C7yimrRmxHPigH6A93UGnGHwhteqNDo6Crzzkoyf959EjaUWl