กิจกรรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์ล่าสุด

เชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาคณาจารย์ และมอบตัวเป็นศิษย์”

ขอประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาคณาจารย์ และมอบตัวเป็นศิษย์” ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.39 น. ณ หอประชุมประกายทอง
หมายเหตุ  นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 เข้าร่วมเฉพาะตัวแทนผู้ถือพาน