กิจกรรมนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ สมาชิกสภานักศึกษา และประธานสโมสนักศึกษา 5 คณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ!!!
เปิดรับสมัคร นักศึกษาที่สนใจเป็นผู้นำนักศึกษาในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาเพื่อนักศึกษา ดังนี้

1.นายกองค์การนักศึกษา (ภาคปกติ)
2.สมาชิกสภานักศึกษา (ภาคปกติ)
3.ประธานสโมสนักศึกษา 5 คณะ (ภาคปกติ)
ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08:30-16:30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ได้ที่ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา ห้องหมายเลข 8
อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
______________

อ่านประกาศ ฯ การรับสมัคร ฯ ได้ที่ https://goo.gl/L5BfzK

ใบสมัครนายกองค์การนักศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/kGGZMW

ใบสมัครสภานักศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/Gt2gyB

ใบสมัครประธานสโมสรนักศึกษาคณะ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/L1Weam
_______________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานกิจกรรมนักศึกษา
โทร.056-717144 ต่อ 5113

ข้อมูล : งานกิจกรรมนักศึกษา
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์