กิจกรรมนักศึกษา

การแข่งขันการกีฬาระหว่างคณะ สีสันแห่งสายสัมพันธ์ “ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมส์”

อเชิญชวนนักศึกษา ทุกชั้นปี เข้าร่วมการแข่งขันการกีฬาระหว่างคณะ สีสันแห่งสายสัมพันธ์ “ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมส์”
ระหว่างวันที่ 13 – 18 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
โดนมีการแข่งขันกีฬา 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย
1.ฟุตบอล ชาย
2.บาสเกตบอล ชาย-หญิง
3.วอลเลย์บอล ชาย-หญิง
4.เซปักตะกร้อ ชาย-หญิง
5.ฟุตซอล ชาย-หญิง
6.แชร์บอล หญิง
……………………..……………………..……………………....

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
เวลา 07.00 – 10.30 น.
– พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ ณ สนามกีฬาโชครัตนชัย

เวลา 18.00 – 22.00 น.
– กิจกรรมประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ณ หอประชุมประกายเพชร

……………………..……………………..……………………..…..

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
เวลา 15.00 – 17.30 น.
– พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ ณ สนามกีฬาโชครัตนชัย

เวลา 18.00 – 22.00 น.
– กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
ณ หอประชุมประกายเพชร

……………………..……………………..……………………..….