กิจกรรมนักศึกษา

อัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีรับเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อินทนิลช่อที่ 42 “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้งศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ ร่วมกิจกรรมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร สืบสานประเพณีที่ดีงาม
ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 04:00-09:00 น. เริ่มต้นจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ – สิ้นสุดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
____________________________________________
และพิธีรับเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
อินทนิลช่อที่ 42 “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 12:00-16:30 น.
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์