กิจกรรมนักศึกษา

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ สมาชิกสภานักศึกษา และประธานสโมสนักศึกษา 5 คณะ ประจำปีการศึกษา 2561

28 กุมภาพันธ์ 2561 เรามีนัดกันที่หน่วยเลือกตั้ง 

 นายกองค์การนักศึกษา เลือกได้ 1 เบอร์
 สมาชิกสภานักศึกษา เลือกได้ 5 เบอร์
 ประธานสโมสรนักศึกษาคณะ เลือกได้ 1 เบอร์

ภาคปกติ ประจำปี 2561

เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา

โดยสามาถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งแต่ละคณะบริเวณลานจอดรถหน้าหอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย คือ นักศึกษาที่มาใช้สิทธเลือกตั้ง ให้นำบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน เพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิด้วย

ข้อมูล : งานกิจกรรมนักศึกษา