โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ รหัส 60 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560) ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน
“โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560″ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 วันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2560 คณะครุศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รุ่นที่ 2 วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รุ่นที่ 3 วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
***ทุกรุ่น ให้รายงานตัว เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร แต่งกายชุดนักเรียนจากโรงเรียนเดิม

*สิ่งที่ต้องเตรียม ดังนี้
– เสื้อสีขาว 2 ตัว, เสื้อสีดำ 1 ตัว และกางเกงกีฬาขายาวโทนสีดำ
– ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว, สบู่, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน ฯลฯ
– รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น รองเท้าแตะ
– ยารักษาโรคประจำตัว
– ยากันยุงแบบทา เช่น กย.15, ซอฟเฟล ฯลฯ
– เครื่องนอน เช่น ผ้าปู, ผ้าห่ม, หมอน, เสื่อ ฯลฯ
– ใบเสร็จที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย
– เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมร่างกาย ให้พร้อมเพื่อรับสิ่งใหม่ ๆ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

*สิ่งต้องห้าม ดังนี้
– สิ่งผิดกฎหมาย
– อาวุธ
– สิ่งเสพติด, บุหรี่, ไม้ขีด และไฟแช็ค
– ของมีค่า เช่น สร้อยทอง, แหวนทอง, iPhone, iPad ฯลฯ
– นิสัยเห็นแกตัว, ก้าวร้าว, อันธพาล, จิ๊กโก๋ ฯลฯ

หมายเหตุ : กิจกรรมของมหาวิทยาลัยทุกกิจกรรมล้วนเป็นกระบวนการเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาทั้งสิ้น ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมสังเกตุการณ์ได้ทุกกิจกรรม บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณทำกิจกรรมเด็ดขาด หากมีสิ่งของฝากให้กับนักศึกษา จะมีเจ้าหน้าที่รอรับบริเวณนอกหอประชุม (แต่ไม่เกินเวลา 20.00 น.)

ติดต่อ-สอบถามข้อมูล : ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ ขอมน้อย หรือ นางสาวณัฐพร ชำนิกล้า โทร.056-717100 ต่อ 5113 หรือ 056-717144 (วันและเวลาราชการ)