กยศ. และ กรอ.ประชาสัมพันธ์

กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคล “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ทั้งนี้ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน และบุคลากรในสถานศึกษาจังหวัดต่างๆทั่วประเทศมีโอกาสแสดงความจงรักภักดี โดยการทำความดีถวายด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อมอบโลหิตให้กับสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลต่างๆ

โดยกองทุนจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 20 จังหวัด และสถานศึกษา จำนวน 48 สถาบัน ปริมาณโลหิตไม่น้อยกว่า 10,000,000 ซีซี

ทั้งนี้ กองทุนจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ภายใต้โครงการ”กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5″ ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ซึ่งในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีชั่วโมงจิตอาสาให้ ดังนี้

และขอให้ผู้ที่จะบริจาคโลหิต เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต ดังนี้

                      

ข้อมูล : หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา