การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านสวัสดิการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านสวัสดิการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพักและบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาหอพักนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

แหล่งที่มา : เฟชบุ๊คกองพัฒนานักศึกษา