การรับสมัครนักศึกษาหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 (นักศึกษารายใหม่)

📢📢ประกาศจากหน่วยหอพักนักศึกษา📢📢

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 (นักศึกษารายใหม่) ลงทะเบียนผ่านแบบ Google from และกรอกข้อมูลใบสมัครในระบบการรับสมัครหอพักนักศึกษาออนไลน์ เพื่อลงข้อมูลระบบจัดการหอพัก

➡️➡️ นักศึกษาที่จะประสงค์อยู่หอพักนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ให้นักศึกษาหอพักกรอกข้อมูลของตนเองให้เรียบร้อย และกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

➡️➡️ โดยคลิกที่ลิงค์รับสมัครตามที่ระบุไว้ให้ และอ่านคู่มือการกรอกข้อมูลการสมัครได้ด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูลชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง พร้อมกรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ชัดเจน

‼️‼️ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการรับสมัครหอพัก‼️‼️

https://forms.gle/u7NULRyc18FL5rRU7 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการรับสมัครหอพัก (นักศึกษารายใหม่)

➡️ ลิงค์คู่มือระบบหอพัก(Student) https://tinyurl.com/2qd2o7ce

ระบบบริหารจัดการหอพัก กรอกใบสมัครหอพักนักศึกษา

‼️‼️ ไฟล์ที่จะใช้แนบในส่วนใบสมัครหอพักนักศึกษา‼️‼️

➡️ 1. ถ่ายภาพรูปนักศึกษาขนาด 1.5 นิ้ว แบบเต็มหน้าให้ชัดเจน

➡️ 2. ถ่ายภาพบัตรประจำประชาชนของตนเอง (เฉพาะด้านหน้า)

➡️ 3. ถ่ายภาพสำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและของผู้ปกครอง

เพื่อใช้แนบลิงค์ประกอบเอกสารในการสมัคร

หากมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาในการกรอกข้อมูลการสมัคร ให้สอบถามได้ในช่องข้อความแฟนเพจ หน่วยหอพักนักศึกษา หรือ โทรประสานกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

แฟนเพจหน่วยหอพักนักศึกษา

‼️‼️ หมายเหตุ ‼️‼️

➡️ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เขตอำเภออื่นนอกจากเขตอำเภอเมืองต้องเข้าพักตามปกติ และหรือมีเหตุผลความจำเป็นการไม่อยู่หอพักให้แจ้งมาเป็นรายบุคคล

➡️ กำหนดการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มการรับสมัครนักศึกษาหอพัก ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

➡️ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการรับสมัครหอพัก (นักศึกษารายใหม่) https://forms.gle/u7NULRyc18FL5rRU7

➡️ ลงทะเบียนเข้าหอพักและหน้าเข้าสู่ระบบ https://miscenter.pcru.ac.th/dormitory/

➡️ ลิงค์คู่มือระบบหอพัก(Student) https://tinyurl.com/2qd2o7ce

➡️ ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

➡️ กำหนดการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566

➡️ กำหนดการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 12-30 มิถุนายน 2566 ณ งานคลัง ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และนำข้อมูลใบเสร็จการชำระเงินแสดงต่อเจ้าหน้าที่งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ห้องหมายเลข 8

➡️ ติดต่อตรวจสอบการเข้าพักได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ห้องหมายเลข 8 หน่วยบริการหอพักนักศึกษา

แหล่งที่มา : Facebookกองพัฒนานักศึกษา