ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กำหนดการฝึกซ้อม และพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และ 2560

ด้วย คณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้รับการประสานจากสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน เรื่อง การกำหนดวันในการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ

บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อม และพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และ 2560 ดังนี้
1. รับชุดครุยวิทยฐานะ/ชุดสูทพร้อมกางเกง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น.
2. ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.
3. พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น.
เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความกรุณาให้บัณฑิตทุกคนปฏิบัติตามกำหนดการ ในข้อ 1 , ข้อ 2 และข้อ 3 อย่างเคร่งครัด

 

กำหนดการ การฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560
ในระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2563
ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
*************************************************************************

4 ธันวาคม 2563 (การแต่งกายหญิง – ชาย ชุดสุภาพ)
08.00 – 16.00 น. บัณฑิตนำใบเสร็จรับเงิน แจ้งรับชุดครุยวิทยฐานะ/ชุดสูทพร้อมกางเกง ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หมายเหตุ : บัณฑิตที่ไม่สามารถมารับชุดครุยวิทยฐานะ/ชุดสูทพร้อมกางเกงได้ สามารถให้ญาติ หรือตัวแทนเข้ารับชุดครุยวิทยฐานะ/ชุดสูทพร้อมกางเกง แทนได้ โดยให้นำใบเสร็จรับเงินมายื่น ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

5 ธันวาคม 2563 (การแต่งกายหญิงชุดกระโปรงสุภาพ รองเท้าคัทชู/ชายชุดสุภาพ กางเกงสแล็ค รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ)
07.00 – 08.00 น. บัณฑิตควรตรวจสอบรายชื่อ เลขที่ประจำตัวบัณฑิต เพื่อแจ้งเข้ารับรายงานตัวก่อนเวลา 07.00 น. เพื่อความรวดเร็ว ณ จุดรับรายงานตัว หน้าหอประชุมใหม่ บัณฑิตรายงานตัว ลงลายมือชื่อ ชำระค่าลงทะเบียนฝึกซ้อมบัณฑิตและหนังสือรุ่นบัณฑิต 900 บาท รับเอกสารต่าง ๆ รับบัตรบัณฑิต และติดรูปให้เรียบร้อยก่อนเข้าหอประชุมใหม่ *นำรูปถ่ายที่สวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป มาด้วย*
08.00 – 08.30 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี
08.30 – 12.00 น. แยกฝึกซ้อมกลุ่มย่อย
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. ฝึกซ้อมรวมทั้งหมด ณ หอประชุมใหม่

6 ธันวาคม 2563 (พิธีฝึกซ้อมใหญ่ – บัณฑิตแต่งกายเหมือนวันรับจริง)
05.00 – 08.30 น. บัณฑิตถ่ายรูปหมู่กับญาติมิตร (บัณฑิตควรทำเวลา เพื่อเตรียมรายงานตัวให้ทันเวลา)
08.30 – 09.00 น. บัณฑิตทุกคนร่วมพิธีสักการะพ่อขุนผาเมือง ณ ลานพ่อขุนผาเมือง
09.00 – 10.00 น. รายงานตัวบัณฑิต ณ หอประชุมประกายเพชร (พร้อมกัน เวลา 09.00 น.)
10.00 – 10.30 น. เดินแถวไปหอประชุมใหม่ รายงานตัวในแถว เพื่อเตรียมซ้อมพิธีการเสมือนจริง
10.30 – 12.00 น. พิธีการซ้อมรับเหมือนจริง
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. ซ้อมใหญ่
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หมายเหตุ :
1. ในการเข้ารับรายงานตัว ให้บัณฑิตนำบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ เพื่อแสดงตนด้วย
2. การเข้ารับรายงานตัวบัณฑิตทุกเช้า ต้องแสดงบัตรบัณฑิตด้วยทุกครั้ง
3. การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกซ้อมบัณฑิต ควรเตรียมยอดเงินให้เรียบร้อย เพื่อความรวดเร็วของท่าน
4. บัณฑิตท่านใดขาดซ้อมวันใดวันหนึ่ง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
5. กรณีทำบัตรบัณฑิตหาย ต้องเสียค่าจัดทำบัตรใหม่ 100 บาท (ควรเก็บรักษาบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ให้ดี เพราะต้องใช้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วย)
6. บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์เปลี่ยนคำนำหน้านาม ให้นำสำเนาใบสำเร็จการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร หรือใบแต่งตั้งยศ พร้อมรับรองลายมือชื่อ นำมาแสดง ณ จุดรับลงทะเบียน
7. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

รายละเอียดแจ้งบัณฑิตในวันซ้อมใหญ่ (เสมือนจริง) และวันรับจริง
1. ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
1.1 บัณฑิตที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ
บัณฑิตชาย
– สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลาย ผูกเนคไทสีม่วงและมีตราประจำมหาวิทยาลัยฯ
– สวมชุดสูทสีกรมท่า (กางเกงขายาวและเสื้อนอกสีเดียวกัน)
– สวมถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย
– สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำล้วน ไม่มีลวดลายหรือโลหะ ไม่ใช่หนังแก้ว
– สวมครุยวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก
– ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
บัณฑิตหญิง
– สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ติดกระดุมคอ กลัดกระดุมและเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยฯ
– สวมกระโปรงสีกรมท่ายาวคลุมเข่า และชายกระโปรงต้องไม่ยาวเลยชายชุดครุย
– สวมถุงน่องแบบเต็มตัวสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
– สวมรองเท้าคัทชูหนังสีดำ ไม่มีลวดลายหรือโลหะ ไม่ใช่หนังแก้ว
– สวมครุยวิทยฐานะ
– เกล้าผม หรือรวบผม และจัดระเบียบทรงผมให้เรียบร้อย ผมสีดำเท่านั้น ไม่ย้อมสีผมสีอื่น ๆ
กรณีบัณฑิตต้องสวมชุดคลุมท้อง
– ให้ตัดตัวเสื้อสีขาวคอเชิ้ตต่อกระโปรงคลุม สีกรมท่าติดซิปหลัง

1.2 บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือน
– สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
– สวมครุยวิทยฐานะ
ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ (ชั้นสัญญาบัตร)
– สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
– สวมครุยวิทยฐานะ
– คาดกระบี่กับสามชาย , นำถุงมือสีขาวมาด้วย
ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ (ชั้นประทวน)
– สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด ไม่สวมหมวก
– สวมครุยวิทยฐานะ
– คาดกระบี่กับสามชาย (ถ้ามี) , นำถุงมือสีขาวมาด้วย

1.3 บัณฑิตกิตติมศักดิ์
บัณฑิตชาย
– สวมชุดสากลนิยม สีกรมท่า
– สวมครุยวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก
บัณฑิตหญิง
– สวมชุดสากลนิยม หรือชุดไทยพระราชทาน
– สวมครุยวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก

หมายเหตุ :
1. บัณฑิตชาวมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก ให้แต่งกายตามระเบียบของศาสนาตน
2. บัณฑิตทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสีขาว

เอกสารที่แนบมาด้วย :
หนังสือแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560