ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาทุกคน ชาวราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมสมัคร “จิตอาสาเฉพาะกิจ”

ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาทุกคน ชาวราชภัฏเพชรบูรณ์
ร่วมสมัคร “จิตอาสาเฉพาะกิจ”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัคร ดังนี้

จิตอาสาเฉพาะกิจฯ นี้ ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ ในงาน 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และ งานจราจร

ผู้สมัครทุกคนจะได้รับบัตรประชาชนจิตอาสาสีฟ้าและบัตรจิตอาสา “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ซึ่งแบ่งสีตามประเภทของงานและจะได้รับพระราชทานหมวกแก๊ป ผ้าพันคอ เสื้อโปโลสีดำ ปลอกแขน สำหรับจิตอาสาเก่าที่เคยลงทะเบียนและรับของพระราชทานไปแล้วจะได้รับเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้รับพระราชทาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันที่โทรศัพท์หมายเลข 1510 และ 1511 เวลา 08.30-16.30 น. และนอกเวลาราชการ โทร.1548

รับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย.60 เวลา 08.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกจังหวัด
ส่วนอำเภือเมืองเพชรบูรณ์ สมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภือเมืองเพชรบูรณ์ ช่องเบอร์ 8 พร้อมทั้งเตรียมบัตรประชาชนไปด้วย

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชการที่ 9 ทรงพระราชทานตราประจำพระองค์มาเป็นส่วนหนึ่งในตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เพราะพวกเราคือ “คนของพระราชา ค่าของแผ่นดิน”

ขอขอบคุณภาพจาก สารวัตรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย