ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการ ถนนสายวัฒนธรรม “คนเพ็ด-ซะ-บูน”จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

🎨✨ออกไปค้นหาความคิดสร้างสรรค์..ผ่านกิจกรรมและศิลปะใกล้ตัว ในบรรยากาศที่อบอุ่น🎼🎷
📣สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ มูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการ ถนนสายวัฒนธรรม “คนเพ็ด-ซะ-บูน”จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ถนนคนเดิน “คนเพ็ด-ซะ-บูน” บริเวณหน้าหอศิลปกรรมถมอรัตน์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พบกับกิจกรรม ดังนี้
👒กิจกรรม WorkShop ออกแบบสาวนครบาลในดวงใจ
🔶การสาธิตการทำขนมที่ใช้ในงานบวงสรวงพระพุทธมหาธรรมราชา และชิมเสริมความเป็นสิริมงคล
🎨การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ (Art Thesis Exhibition)
🎉ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม รำโทนสาวนครบาล

#ถนนสายวัฒนธรรม#วัฒนธรรม
#cultural street
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์