งานเต็มเวลา/ไม่เต็มเวลาประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทำการจัดทำเอกสารตำแหน่งงานว่างภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

สามารภตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง ได้ที่ ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

 

ที่มา สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์