งานเต็มเวลา/ไม่เต็มเวลาประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างต่างจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทำการจัดทำเอกสารตำแหน่งงานว่างต่างจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

สามารภตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง ได้ที่ ตำแหน่งงานว่างต่างจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

 

ที่มา สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์