นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เดินทางมาให้กำลังใจทีมนักกีฬาตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเ ทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี