กยศ. และ กรอ.ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ประชาสัมพันธ์!! การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี (รอบเพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์!! การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แล้ว) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
รายละเอียด : t.ly/XYHl