กยศ. และ กรอ.ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ประชาสัมพันธ์!! การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ (รอบเพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์!! การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตรหรือสาขาวิชา
(ยังไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
รายละเอียด : t.ly/ItAz