ประชาสัมพันธ์

“ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โครงการ “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โดยช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น.จะมีพิธีเครื่องราชสักการะ พิธีลงนามถวายพระพร พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโล่รางวัลการอ่านดีเด่น น้ำเสียงชัดเจน ในพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2560 – 2561 ถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พิธีมอบรางวัล เชิดชูเกียรตินักวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก 1๐,๐๐๐ ต้น ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ในส่วนการแต่งกายร่วมพิธีดังนี้
– ผู้บริหาร และผู้ที่ขึ้นถวายเครื่องราชสักการะให้แต่งกายด้วยชุดปกติขาว
– อาจารย์ เจ้าหน้าที่ แต่งชุดปกติขาว หรือชุดสุภาพสีเหลือง
– นักศึกษาแต่งชุดพิธีการตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ส่วนช่วงเย็น เวลา 18.30 – 20.00 น. จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ในส่วนการแต่งกายร่วมพิธีดังนี้
– ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สวมเสื้อเหลือง “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”
– นักศึกษา แต่งกายเสื้อเหลือง หรือชุดนักศึกษาถูกระเบียบ