รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560

รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กำหนดรับหลักฐานหารขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ที่หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร ห้องกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บัดนี้ ได้หมดเขตการยื่นเอกสารขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการเป็นที่เรียบร้อยแล้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุณณ์ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 60

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่https://goo.gl/1wWpKb

 นักศึกษาที่มีรายชื่อ ให้นักศึกษาไปรายงานตัวที่หน่วยตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามภูมิลำเนาทหารในใบ สด.9,สด.35 ทุกปี จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร