ประชาสัมพันธ์ล่าสุดหอพักนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 

ตามที่ กองพัฒนานานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2563 และได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา เรียบร้อยแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาสามารตรวจสอบรายชื่อตามประกาศ ได้ที่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 

 

 

 

นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ตามประกาศข้างต้น ให้ดำเนินการดังข้อปฏิบัติต่อไปนี้

1. นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักศึกษามารายงานตัวเพื่อเข้าอยู่หอพัก (นักศึกษาหอพักรายใหม่-รายเก่า) รายงานตัวเข้าหอพัก ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 15.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารหอพักหญิง (หลังใหม่) พร้อมสัมภาระของที่ใช้ที่จำเป็นในการเข้าหอพัก ส่วนนักศึกษาที่มารายงานตัวไม่ทัน ภายในวันนั้น ให้มาติดต่อ รายงานตัวได้ที่ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ห้องหมายเลข 6 งานหอพักนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

2. นักศึกษาต้องนำใบสำคัญรับเงินค่าบำรุงหอพักมายืนยันในวันที่รายงานตัว เพื่อรับผ้าปูที่นอนและกุญแจห้องพัก ในส่วนนักศึกษาที่ยังค้างชำระให้ชำระได้ในวันเปิดเทอม

3. ส่งเอกสารใบสมัครนักศึกษาหอพักได้ ณ จุดลงทะเบียน ในวันรายงานตัว

4. การแต่งกายในวันรายงานตัว แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

5. ในกรณีค้างชำระให้ชำระค่าบำรุงหอพัก(ทั้งรายใหม่และรายเก่า) ชำระเงิน 2,000 บาท  ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องหมายเลข 6 งานหอพักนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันเวลาราชการ

หากมีข้อสงสัย ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยหอพักนักศึกษา ห้องหมายเลข 6 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ช่องทางข้อความ Facebook : หน่วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ กองพัฒนานักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์

 

ข้อมูลโดย นายกิตติพันธ์ พลพันธ์ นักวิชาการศึกษา หน่วยบริการหอพักนักศึกษา