ร่วมต้อนรับ พล.ต.วรวุฒิ แสงทอง รองผู้อำนวยการ ศปป.๑ กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมโครงการด้านความมั่นคง ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์

อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.วรวุฒิ แสงทอง รองผู้อำนวยการ ศปป.๑ กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมโครงการด้านความมั่นคง ในพื้นที่ บ้านวังร่อง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

แหล่งที่มา : Facebookกองพัฒนานักศึกษา