กีฬาและนันทนาการประชาสัมพันธ์

สมัครเข้าร่วมเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นักศึกษาท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์” 23 – 27 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สามารถขอใบสมัครเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ที่ หน่วยกีฬาและนันทนาการ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ตั้งแต่วันนี้ – 31 กันยายน 2561

ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร 15 ชนิดกีฬา ดังนี้

1. กรีฑา
2. เซปักตระกร้อ
3. เทเบิลเทนนิส
4. เทนนิส
5. เทควันโด
6. บาสเกตบอล
7. แบดมินตัน
8. เปตอง
9. ฟุตซอล
10. ฟุตบอล
11. มวยสากลสมัครเล่น
12. มวยไทยสมัครเล่น
13. วอลเลย์บอล
14. วอลเลย์บอลชายหาด
15. แฮนด์บอล

เอกสารที่ต้องแนบ ดังนี้
1. รูปถ่ายนักศึกษาหน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ หรือ ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
4. สำเนาใบเสร็จการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1