ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

เชิญชวน ร่วมกันบริจาคโลหิต

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา
กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ( อาคาร ๙ )
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
……..
ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกันบริจาคโลหิต ในวันและเวลา ดังกล่าว