กิจกรรม กศ.ปช.ประชาสัมพันธ์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วม

“โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2561”

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม LC2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ชั้นปีสุดท้ายที่ต้องเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
-นักศึกษา รหัส 58 คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่ กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2561

‼️ หมายเหตุ ‼️
การแต่งกาย
1. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ชุดสุภาพสวมชุดครุยวิทยฐานะ
2.นักศึกษาชาย – กางเกงขายาวสีดา หรือ สีกรมท่า ทรงสุภาพ
– เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเน็คไทสีของมหาวิทยาลัย
– เข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดเป็นตราประจามหาวิทยาลัย
– รองเท้าหนังสีดา หุ้มส้น ทรงสุภาพ ถุงเท้าสีดา ทรงสุภาพ
– ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว
3. นักศึกษาหญิง – กระโปรงสีดา หรือ สีกรมท่า
– เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว และติดกระดุมคอ
– เข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดเป็นตราประจามหาวิทยาลัย
– รองเท้าหนังสีดา หุ้มส้น ทรงสุภาพ
– ติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่หน้าอกด้านซ้าย
– ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว
4. นักศึกษาเตรียมค่าถ่ายรูปหมู่ท่านละ 120 บาท

ดำเนินโครงการโดย : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์