ประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเทิดพระเกียรติ 65 พรราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

โดย พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
และสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง ฯ ศูนย์ภาคเหนือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561
เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

(นักศึกษา กยศ. ได้ชั่วโมงจิตอาสา 3 ชั่วโมง)