ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

โครงการอบรมประชุมชี้แจง และให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกรอบตำแหน่ง จำนวนตำแหน่ง และการประเมินค่างาน (หัวหน้างาน)

โครงการอบรมประชุมชี้แจง และให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกรอบตำแหน่ง จำนวนตำแหน่ง และการประเมินค่างาน (หัวหน้างาน) ของบุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับต้น ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจุฑาพร เทพพัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

แหล่งที่มา : เฟชบุ๊คกองพัฒนานักศึกษา