โครงการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3-5 หรือศิษย์เก่า หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วม

“โครงการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพ”

ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.00 น.
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้มีความรู้สำหรับการทำงานในอนาคต ซึ่งมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์
2. ปัจจุบัน HR ในแต่ละบริษัทใช้เกณฑ์อะไรในการเลือก นักศึกษาจบใหม่เข้าทำงาน โดย บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด
3. การทำเรซูเม่ออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน บุคลิกภาพ และการแต่งกาย โดย บริษัท ท็อปกัน จำกัด

อย่าลืม  นักศึกษาชั้นปีที่ 3-5 หรือศิษย์เก่า หรือผู้ที่สนใจ มาเข้าร่วมโครงการกันเยอะ ๆ นะครับ 👌👌👌

ผู้รับผิดชอบ : หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชี