ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

โครงการเรียนภาษาจีน อังกฤษ คอมพิวเตอร์ออนไลน์ ฟรี !!!

เรียน ฟรี !!!

ภาษาจีน อังกฤษ คอมพิวเตอร์

ด่วน จำนวนจำกัด

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการศึกษาระหว่างประเทศ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ สมัครร่วมโครงการเรียนภาษาออนไลน์ฟรีสำหรับประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด เพศ และอายุ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 3 หลักสูตร จำกัดหลัดสูตรละ 9,999 คน ประกอบด้วย
1.หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการใช้ชีวิตประจำวัน
2.หลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อใช้ในประชีวิตประจำวัน
3.หลักสูตรทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

โดยสามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้โดยตรงที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN7v2YC6tEVT5D6TSUMAbp2q56aZgucOeY231jwHDUUWI-nA/viewform?usp=pp_url

เปิดรับสมัคร 9 เมษายน 2563
เริ่มเรียน 19 พฤษภาคม 2563

ส่งประวัติส่วนตัวมาที่
FAIEC.TH@gmail.com

โดย กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ