กยศ. และ กรอ.ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

📣ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 สามารถลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งาน ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

📣ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2564
สามารถลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งาน
ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ได้ 2 ช่องทาง

1. สามารถลงทะเบียนผ่าน website
ได้ทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th

2. ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect
Download ได้แล้ววันนี้
ทั้ง iOS และ Android
📱 >> https://bit.ly/2YNgNux