ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการ PCRU MINI R2M (Research to Market) STARTUP 2020

📣ประชาสัมพันธ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีไอเดียธุรกิจเข้าร่วมโครงการ PCRU MINI R2M (Research to Market) STARTUP 2020 เงินรางวัลมูลค่ามากกว่า 40,000 บาท สมัครได้มีตั้งแต่วันนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น