งานเต็มเวลา/ไม่เต็มเวลา

โครงการประชารัฐรวมใจ สร้างยุวแรงงาน

โครงการประชารัฐรวมใจ สร้างยุวแรงงาน ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน

ตำแหน่งงานว่าง 439 อัตรา

สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ 122 หมู่ 10 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-736219-21

เว็บไซต์ www.doe.go.th/phetchabun