งานเต็มเวลา/ไม่เต็มเวลา

นักศึกษาที่สมัครเป็นพนักงานแจงนับ ฯ ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงก่อนลงพื้นที่

นักศึกษาที่สมัครเป็นพนักงานแจงนับโครงการเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมุลผู้มีรายได้น้อย

ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์