ชมรมนักศึกษา

สีสันวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ทุกน เข้าร่วมโครงการ

“สีสันวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561”

ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เพื่อเข้าร่วมการเลือกชมรมสำหรับนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2561 นี้ หน่วยส่งเสริมกิจกรรมชมรมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีชมรมที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด 26 ชมรม และดำเนินการให้มีแสดงผลงานของชมรม และนำเสนอชมรมให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษาชั้นปีที่1 เป็นการแนะนำและเชิญชวนให้นักศึกษาชั้นปีที่1 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาความสามารถและประสบการณ์นอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียน ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

มีการแสดงการจาก พี่หน่อง แอคทีฟแดนซ์ รวมถึงการออกบูทและกิจกรรต่าง ๆ จาก True อีกด้วย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องเข้าร่วมชมรมทุกคน

ข้อมูล : หน่วยส่งเสริมกิจกรรมชมรม