ทุนนักศึกษาประชาสัมพันธ์ล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้