ทุนนักศึกษาประชาสัมพันธ์

โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมประกายเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรื่องฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาฯ

แหล่งที่มา : Facebok กองพัฒนานักศึกษา