ทุนนักศึกษา

การสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ภาคประชาชน กองทุน มูลนิธิ และโครงการต่างๆ บริจาคเงินให้มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสังคมโดยรวม

หน่วยทุนนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะดำเนินการ รับสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7 – 25 กรกฎาคม 2560 และให้นักศึกษาส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 ณ หน่วยทุนนักศึกษา(ห้อง 6 ชั้นล่าง) อาคารกองพัฒนานักศึกษา

เอกสารแนบ :

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านประกาศได้ที่ http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/scholarship/dsdpcru2560_scholarship2560_20072560_001.pdf

2.ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดได้ที่ http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/scholarship/dsdpcru2560_scholarship2560_20072560_002.pdf

แหล่งข้อมูล : หน่วยทุนนักศึกษา