ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม ปี 2562

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากการประชุมครั้งก่อน ทั้งนี้คณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง